Küldetésünk

Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület

egy szervezet, amely városunk közösségéért dolgozik.

Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület 2003. május 23-án alakult meg huszonkét fővel. (A tagok száma jelenleg meghaladja a nyolcvan főt) A Megyei Bírság 2003. június 25-én kiemelten közhasznú szervezetként jegyezte be.

Az egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet, a Felsőzsolca városban élő, illetve itt tevékenykedő magánszemélyek és jogi személyek társulása, akik elfogadják az egyesület célkitűzéseit és hajlandók ezen célkitűzések elérését előmozdítani, az egyesület munkájában részt venni. Szervei a közgyűlés, az elnökség, tisztségviselői: elnök, alelnökök, titkár, pénztáros, elnökségi tagok, valamint a Felügyelő Bizottság. 

Az egyesület működéséről részletes alapszabály készült, amely meghatározta a működés kereteit. Az alapszabály mai formájában, 2014-ben vált véglegessé, mert a 2013-ban megjelent Civil Törvény, miatt módosítás vált szükségessé. A jelenlegi szabályzat sokrétű lehetőséget biztosít az egyesület működéséhez, kibontakozásához. 

Az egyesület célja: 

Olyan civil szerveződésű szellemi műhely, mozgalom létrehozása, amelynek legfőbb feladata a lokálpatriotizmus erősítése, ezáltal városunk értékeivel azonosuló, arra büszke polgárság kialakítása. A sajátosan felsőzsolcai hagyományok, kultúra mind szélesebb körű megismertetése, és e hagyományok őrzése érdekében felvállalja rendezvények szervezését, lebonyolítását. A térség gazdasági felzárkóztatása, melynek érdekében előadások, képzések, valamint vitafórumok szervezése.  Tevékenyen közreműködik a város újításában, komfortosabbá tételében. 

E célokat közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül végzi. A célok között külön kiemelik a közhasznú feladatok közül

– a szociális tevékenységet, a családsegítést, időskorúak gondozását

– a nevelést és oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést   

– kulturális örökség megóvását,

– a műemlékek, természet és környezet védelmet, 

– gyermek és ifjúságvédelmet és érdekképviseletet

– hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esély egyenlőségének elősegítését

– az emberi és állampolgári jogok védelmét

– a magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységet

Az egyesület valamennyi korosztály megbecsülését igyekezett kiérdemelni.