Tanoda

Egyesületünk 2013-tól TANODÁT működtet.

A gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvény , valamint  gyermekek esélynövelőszolgáltatásainak szakmai feladatáról és működésük feltételeiről szóló 40/2018-(XII.4) EMMI rendelet lapján tanodát működtetünk. Tanodaként szolgáltatói nyilvántartásba vételük megtörtént, a tanoda működéséhez a hazai finanszírozási rendszer keretében támogatásban részesülünk.

A tanoda mozgalom az elmúlt 25 év során jellemzően civil és egyház által fenntartott és működtetett szervezet volt, mely jelenleg a helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő innovatív szemléletű hátránykompenzáló kezdeményezés, amely egy autonóm módon használt közösségi színtéren valósul meg. A tanoda a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt.

Tanodánk Gyvt 38/B.§ alapján olyan, elsősorban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára nyújtott, önkéntesen igénybe vehető társadalmi felzárkóztatást segítő, személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó prevenciós szolgáltatást nyújt.

Tanodánk, 2020-ban, akár csak az előző ciklusokban 30-34 felső tagozatos általános iskolás gyerekek képzését (szaktanárok bevonásával) végzi.